Elite16 - Tepic, MEX - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Competition