Challenge - Espinho, POR - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition